MST: Công ty con Trainco trúng gói thầu số 06: Xây dựng Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Đồng Nai

Căn cứ Quyết định số 272/2021/QĐ-CAT-HP10 do Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai ban hành ngày 08/02/2021, Liên danh...

Dự án Trung tâm Thương Mại – Dịch vụ – Logistics Nội Bài

Dự án có qui mô gần 10ha và tổng mức đầu tư gần 590  tỷ đồng. Dự kiến năm 2024...

Loading...