MST trúng gói thầu số 01: (thi công xây dựng): Nhà tạm giữ Công an huyện Định Quán thuộc Công an tỉnh Đồng Nai

Căn cứ quyết định số 2727/QĐ-CAT-PH10 do Công an tỉnh Đồng Nai ban hành ngày 28/9/2020, Liên danh MST – Nam Triệu đã được phê duyệt thực hiện gói thầu số 01: (thi công xây dựng): Nhà tạm giữ Công an huyện Định Quán thuộc Công an tỉnh Đồng Nai tại thị trấn Định Quán – huyện Định Quán – tỉnh Đồng Nai.
Tổng giá trị thi công 17.518.053.000 đồng, thời hạn thực hiện 200 ngày;
Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển ngành An Ninh
=> Gói thầu tiếp tục đánh dấu nỗ lực của Ban lãnh đạo công ty trong lĩnh vực đấu thầu, đầu tư công trình.

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...