MST: Tiếp xúc Nhà đầu tư chiến lược đầu năm 2020

Ngày 02/03/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư MST đã có buổi tiếp xúc các nhà đầu tư chiến lược của công ty đến thăm và nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Tuyên đã báo cáo với các nhà đầu tư chiến lược về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch mục tiêu  năm 2020; trong đó nhấn mạnh đến một số công trình dự án điển hình mà Công ty đang tích cực triển khai như công trình I-Tower Quy Nhơn, dự án đề xuất đầu tư Khu KTX số 4 tại Đại Học Quốc Gia Hà Nội ở Hòa Lạc, tiến độ việc liên danh đầu tư dự án Nội Bài Oasis, dự án Khu phức hợp thương mại dịch vụ ở Sầm Sơn, dự án Khu du lịch biển Mộ Đức,…

Sau khi lắng nghe và chia sẻ thông tin, các nhà đầu tư chiến lược bày tỏ sự tin tưởng về những bước đi của Công ty, bày tỏ quyết tâm nắm giữ dài hạn số lượng cổ phần đã nắm giữ thông qua đợt phát hành riêng lẻ trước, xem xét gia tăng sở hữu; cũng như cam kết sẽ sử dụng tài sản để bảo lãnh cho hạn mức tín dụng của HD Bank phê duyệt ngày 21/01/2020, hoặc trái phiếu phát hành mới cho các dự án mà MST đã đưa vào kế hoạch đầu tư.

Thay mặt Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Tuyên cam kết sẽ tiếp tục điều hành công ty tích cực, minh bạch, phấn đấu đạt mục tiêu Đại Hội Đồng Cổ Đông giao phó, đảm bảo an toàn và tăng trưởng cho tài sản của nhà đầu tư.

Chương trình tiếp xúc nhà đầu tư chiến lược nằm trong chuỗi phát triển hoạt động quan hệ cổ đông năm 2020 của MST nhằm tiếp thu ý kiến, phát huy sức mạnh của cổ đông, nâng tầm hình ảnh của doanh nghiệp đến với thị trường vốn, chuẩn bị hạ tầng tài chính cho các giai đoạn phát triển sắp tới.

 

Hà Nội, Ngày 02/03/2020

Phòng quan hệ cổ đông MST.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...