MST: THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

Công ty CP Đầu tư MST thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên: 28/03/2022.

File đính kèm: TB 02 MST

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...