MST: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường

Công ty CP Đầu tư MST thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường: 21/12/2020

File đính kèm: TB ngày chốt DS cổ đông

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...