MST: THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ TN 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư MST thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 31/03/2023.

Chi tiết: TB 04 MST

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...