MST: THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư MST thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 là ngày 15/01/2024.

Chi tiết: TB chốt DS ĐHĐCĐ BT 2024

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...