MST: THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC BẰNG TIỀN VÀ BẰNG CỔ PHIẾU

Công ty Cổ phần Đầu tư MST thông báo ngày 10/12/2021 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu.

Chi tiết: TB 27 final

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...