MST: THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT LƯU HÀNH

Công ty Cổ phần Đầu tư MST thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành do Công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu năm 2020.

File đính kèm: CBTT CV112

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...