MST: THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

File đính kèm: CBTT TB26

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...