MST: THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành do Công ty phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty.

File đính kèm: CBTT ESOP MST HNX

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...