MST: NGHỊ QUYẾT HĐQT

Công ty Cổ phần đầu tư MST công bố Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo năm 2022.

File đính kèm: CBTT CV46 MST

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...