MST: NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ GÓP VỐN VÀO CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TQI

Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai chủ trương đầu tư góp vốn vào Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại TQI.

File đính kèm: CBTT NQ07

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...