MST: NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC ĐẦU TƯ MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2.

File đính kèm: CV70 MST CBTT

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...