MST: NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 07/2022/NQ-HĐQT NGÀY 18/5/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Nghị quyết HĐQT số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 18/5/2023 về việc chấm dứt hợp đồng hợp tác số 01/2021/HĐHT/TG-MST ngày 16/7/2021 cùng các phụ lục liên quan và ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư khác với Công ty Cổ phần Terra Gold Việt Nam.

File đính kèm: CBTT NQ 07 MST

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...