MST: NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐKKD VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Nghị quyết HĐQT số 18/2023/NQ-HĐQT về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thực hiện thủ tục sửa đổi điều lệ Công ty.

Chi tiết: NQ18 MST

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...