MST: MST ĐÃ KÝ BIÊN BẢN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG HỢP TÁC VỚI TERRA GOLD VIỆT NAM

Ngày 18/05/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư MST đã ký Biên bản chấm dứt Hợp đồng hợp tác số 01/2021/HĐHT/TERRA GOLD – MST ký ngày 16/07/2021 cùng các phụ lục liên quan. Theo đó, Công ty Cổ phần Terra Gold Việt Nam (“Terra Gold”) đồng ý hoàn trả và thanh toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư MST (“MST”) giá trị góp vốn thực tế của MST đã chuyển cho Terra Gold theo Hợp đồng hợp tác số 01/2021/HĐHT/TERRA GOLD -MST ký ngày 16/07/202 với tổng giá trị khoảng 86 tỷ đồng. Đồng thời, Terra Gold sẽ trả thêm cho MST một khoản tiền phạt và bồi thường thiệt hại do chấm dứt Hợp đồng trước hạn cho MST giá trị khoảng 142 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các phần việc đầu tư chưa đủ điều kiện quyết toán tại dự án trên sẽ được kế thừa sang Hợp đồng hợp tác đầu tư giai đoạn tiếp theo với Terra Gold.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...