MST LIÊN DANH VỚI HTX NỘI BÀI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ NỘI BÀI THANH XUÂN

 MST LIÊN DANH VỚI HTX NỘI BÀI THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ NỘI BÀI THANH XUÂN

 

Ngày 25 tháng 10 năm 2019 vừa qua MST đã có văn bản đề xuất lên Ủy Ban Nhân dân TP Hà Nội về việc xin thực hiện: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ NỘI BÀI THANH XUÂN tại Xã Thanh Xuân – Huyện Sóc Sơn – TP Hà Nội.

UBND TP Hà Nội đã giao Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà nội hướng dẫn MST thực hiện theo Luật Đầu tư. Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà nội đã gửi văn bản số 6157/KH&ĐT-NNS ngày 08/11/2019 hướng dẫn MST thực hiện theo Quy định của Nhà nước, để triển khai được Dự án một cách nhanh chóng nhất, góp phần phát triển Đô thị tại xã Thanh Xuân nói riêng và Đô thị TP Hà Nội nói chung.

Hiện tại liên danh đang thực hiện công tác GPMB và các thủ tục liên quan để có thể triển khai dự án sớm nhất.

Dự án có diện tích khoảng  06 (sáu) ha

Dự kiến 2023 sẽ hoàn thành

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...