MST: GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LNST CỦA BCTC HỢP NHẤT VÀ BCTC RIÊNG BÁN NIÊN ĐÃ SOÁT XÉT

Công ty Cổ phần Đầu tư công bố Công văn giải trình chênh lệch LNST của BCTC hợp nhất và BCTC riêng bán niên đã được soát xét.

File đính kèm:

+ Giải trình LNST của BCTC hợp nhất bán niên đã soát xét: CV79 HN

+ Giải trình LNST của BCTC riêng bán niên đã soát xét: CV78 riêng

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...