MST: ĐIỀU LỆ CÔNG TY SỬA ĐỔI NGÀY 26/02/2024

Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Điều lệ Công ty được thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 tổ chức vào ngày 22 tháng 02 năm 2024 và được sửa đổi, bổ sung ngày 26/02/2024.

Chi tiết: Điều lệ MST 26.2.2024

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...