MST: Công văn về việc xin gia hạn thời gian nộp BCTC 2022 đã kiểm toán

Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố công văn xin gia hạn thời gian nộp Báo Cáo Tài Chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Thời gian muộn nhất là ngày 15/04/2023.

Chi tiết: CV xin gia hạn BCTC năm 2022 fix

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...