MST: Công văn giải trình chỉ tiêu LNST lũy kế

Công ty Cổ phần Đầu tư MST giải trình chênh lệch chỉ tiêu LNST lũy kế trên “Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh” đến hết năm 2019 giữa BCTC hợp nhất tự lập quý 4/2019 và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019

File đính kèm: Công văn MST

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...