MST: CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LNST TRÊN BCTC RIÊNG VÀ HỢP NHẤT NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC riêng và BCTC hợp nhất  năm 2021 đã được kiểm toán so với năm trước.

File đính kèm: cv19 mstcv18 mst

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...