MST: Công ty CP Đầu tư MST công bố Sơ yếu lý lịch Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS

Ngày 04/5/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư MST (“Công ty”) nhận được hồ sơ ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2020-2025.

Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Sơ yếu lý lịch của các cá nhân ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

File đính kèm: 

  1. Danh sách Hội đồng quản trị: SYLL HĐQT
  2. Danh sách Ban Kiểm soát: SYLL BKS
 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...