MST: Công bố việc gia hạn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư MST thông báo về việc chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước số 1993/UBCK-GSĐC ngày 24/03/2020.

File đính kèm: cv chấp nhận gia hạn BCTC kiểm toán năm 2019

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...