MST: Công bố thông tin trúng thầu gói thầu số 02: Nâng cấp, cải tạo trại tạm giam

Ngày 03/11/2019 Công an tỉnh Đăk Nông đã có thông báo số: 81/TB – CAT – PH10 về việc kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 02: Nâng cấp, cải tạo trại tạm giam( bao gồm cả chi phí hạng mục chung) thuộc dự án: Nâng cấp, cải tạo Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh Đăk Nông.

Cụ thể:

Tên nhà thầu trúng thầu và nội dung kết quả lựa chọn nhà thầu:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần đầu tư MST.

Địa chỉ: Ngõ 159 Phố Tây Sơn, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội.

2. Loại hợp đồng. Trọn gói.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 316 ngày.

Như vậy việc trúng gói thầu thi công: Nâng cấp, cải tạo trại tạm giam đánh dấu bước đầu tham gia, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh với các đối tác thuộc lĩnh vực Quốc Phòng và An Ninh của Công ty

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...