MST: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Ngày 08/6/2021, Công ty CP Đầu tư MST ký hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội về việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021

Số hợp đồng kiểm toán: 10/2021/HĐKT

Ngày ký hợp đồng: 08/6/2021

File đính kèm: ký hd kiểm toán

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...