MST: CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA BÀ NGUYỄN THỊ HỒNG TÂN

Ngày 01/4/2021, Công ty Cổ phần Đầu tư MST nhận được đơn từ nhiệm rút khỏi vị trí Trưởng Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Hồng Tân

File đính kèm: CV CBTT 28

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...