MST: CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021.

Chi tiết trong file đính kèm:cbtt phát hành trái phiếu

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...