MST: CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ ANBINH RIVERSIDE VỚI CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ AN BÌNH LONG XUYÊN

Ngày 18/5/2021, Công ty Cổ phần Đầu tư MST tổ chức cuộc họp HĐQT và đã thông qua chủ trương hợp tác đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư ANBINH RIVERSIDE với Công ty TNHH Hợp tác Đầu tư An Bình Long Xuyên. Dự án có tổng mức đầu tư  là 551.959.354.562 đồng trong đó giá trị góp vốn của  Công ty Cổ phần Đầu tư MST là 100.000.000.000 đồng.

Chi tiết trong file đính kèm:cbtt đầu tư dự án ABLX

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...