MST: CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Ngày 12/05/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Chi tiết: CV 43 – MST

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...