MST: CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Trần Trung Khìn kể từ ngày 14/6/2023.

File đính kèm: CBTT CV79 MST TĐNS

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...