MST: CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC DANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC

Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc thường trực đối với ông Trần Quang thọ kể từ ngày 21/06/2021.

File đính kèm: CBTT 68

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...