MST: CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN SOÁT XÉT BCTC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 VÀ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán BCTC năm 2023.

File đính kèm: CBTT CV80 MST

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...