MST: CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG HỢP TÁC VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN TERRA GOLD VIỆT NAM

Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Nghị quyết HĐQT về việc ký kết  hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Đấu giá khu đất tại huyện Đức Hoà, Long An với Công ty Cổ phần Terra Gold Việt Nam.

File đính kèm: CBTT NQ HĐQT 16

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...