MST: CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC HỦY BỎ TRIỂN KHAI NQ HĐQT SỐ 10

Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Nghị quyết HĐQT về việc Hủy bỏ không triển khai nội dung Nghị quyết HĐQT số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 25/08/2022.

Chi tiết: CBTT NQ 12

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...