MST: CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC ĐẦU TƯ VỐN MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GREENHILL VILLAGE

Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vốn mua cổ phần của Công ty Cổ phần Greenhill Village.

File đính kèm: CBTT CV82 MST

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...