MST: CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC

Ngày 09/11/2021, Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu.

Chi tiết: CBTT NQ20

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...