MST: CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Trịnh Văn Hưng kể từ ngày 24/06/2021.

File đính kèm: cbtt wweb

syll mrhung

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...