MST: CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Quang Nguyên đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Kiên làm Kế toán trưởng kể từ ngày 01/08/2021.

File đính kèm:

CBTT NQ18

syll_kien1

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...