MST: CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC BẢO LÃNH NGHĨA VỤ TÍN DỤNG CHO CÔNG TY TRAINCO

Ngày 05/10/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Nghị quyết HĐQT về việc bảo lãnh nghĩa vụ tín dụng cho Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Đô thị và Giao thông.

Chi tiết: CBTT NQ21 MST

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...