MST: CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP VÀ THỰC HIỆN THỦ TỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố nghị quyết HĐQT về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

File đính kèm: cv 26.4

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...