MST: CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 14/2022/NQ-HĐQT

Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Nghị quyết HĐQT số 14/2022/NQ-HĐQT về việc bảo lãnh cho nghĩa vụ nợ và dùng các tài sản của Công ty để đảm bảo cho các nghĩa vụ tại Ngân hàng TMCP Phát triển HCM.

File đính kèm: CBTT NQ14 MST

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...