MST: CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (LẦN THỨ 2) ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Biên bản, nghị quyết và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (lần thứ 2) đã được thông qua ngày 26/5/2023.

Tài liệu đính kèm:

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...