MST: CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN CÁC BCTC NĂM 2023

Ngày 15/6/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính với Công ty TNHH Kiểm toán TTP, Nội dung như sau:

  • Soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2023;
  • Kiểm toán BCTC năm 2023;
  • Hợp đồng kiểm toán số: 146/2023/HĐKT
  • Ngày ký: 15/6/2023
  • File đính kèm: CV81 MST
 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...