MST: CÔNG BỐ GIẢI TRÌNH LNST BCTC RIÊNG, BCTC HỢP NHẤT QUÝ 1/2022

Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố công văn giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước trên BCTC riêng, BCTC hợp nhất quý I/2022.

Chi tiết:

Giải trình BCTC riêng: CV40

Giải trình BCTC hợp nhất: CV41

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...