MST: CÔNG BỐ DANH SÁCH ỨNG VIÊN ỨNG CỬ VÀO THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023-2028

Ngày 24/4/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư MST nhận được SYLL của ứng viên ứng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

File đính kèm: SYLL NQN web

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...