MST: CÔNG BỐ DANH SÁCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2022-2027

Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố danh sách ứng viên vào thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Cụ thể:

Danh sách thành viên HĐQT: syll Trịnh Văn Hưng

Danh sách thành viên BKS: SYLL Vũ Thị Thủy

syll Nguyễn Thị Thúy

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...