MST: Công bố công văn giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế TNDN trên BCTC quý III.2020

Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố công văn giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế TNDN trên BCTC quý III.2020 và chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế trên BCTC hợp nhất quý III.2020

File đính kèm: giải trình chênh lệch BCTC quý 3.2020giải trình chênh lệch trên BCTC hợp nhất quý 3.2020

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...