MST: Công bố công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC quý II/2020 và BCTC hợp nhất quý II/2020

Công ty CP Đầu tư MST công bố công văn giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước trên BCTC riêng quý II/2020 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước trên BCTC hợp nhất quý II/2020.

File đính kèm: giải trình LNST trên BCTC MSTgiải trình LNST trên BCTC hợp nhất

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...